Další stavby

"I/11 Mokré Lazce, hranice okresů Opava, Ostrava”

"I/11 Nové Sedlice, obchvat”

"I/11 Komárov”

"Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě”

"Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část"

“Silnice I/11 Opava, severní obchvat-západní část”

„I/57 Skrochovice, obchvat“

"Silnice I/57 Krnov - SV obchvat”

"I/57 Linhartovy”

"I/57 Město Albrechtice, obchvat”

"Přeložka silnice I/57 v blízkosti místní části Pitárné" a "Přeložka silnice I/57 v blízkosti místní části Damašek”